Alg. Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Kreidler Service Grijpskerk
&  

Aanvullende Webshopvoorwaarden van Kreidler Service Nederland

 Gevestigd te Grijpskerk.

Versie geldig vanaf 01-01-2022

1. Algemeen
1.1 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen via de webshop van Kreidler Service. De aanvullende voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Kreidler Service. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kreidler Service behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een besteld artikel niet voorradig is kan een gelijkwaardig vervangend artikel worden geleverd.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kreidler Service bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen in de webshop zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn/ herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Kreidler Service heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Kreidler Service. De afnemer dient te bewijzen dat de goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kreidler Service er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
De kosten van het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• de levering van boeken
• elektrische delen en elektronica, onder andere ontsteking(en), accu's etc.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kreidler Service, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kreidler Service. Kreidler Service houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Kreidler Service respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Kreidler Service maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Afbeeldingen en specificaties
6.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, aantallen, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Kreidler Service gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6.2 Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan foto's van deze website te gebruiken in drukwerk van welke aard dan ook, in video-opnames, in blogs/vlogs, op sociale media of in/op welke ander vorm van publicatie dan ook. Het Auteursrecht op alle gebruikte beeldmateriaal is strikt voorbehouden aan Kreidler Service Nederland & Kreidler Service Grijpskerk (tenzij anders vermeld). 

7. Leveringen en betalingen
Een bestellingen via de webshop kan op de volgende manieren worden betaald:

- door contante betaling bij afhalen van de bestelling
- door zelf het verschuldigde bedrag over te boeken via uw bankverbinding
- door gebruik te maken van de mogelijkheden van onze betaalprovider "Buckaroo"

8. Verzendkosten
De verzendkosten in het menu "Verzenden en Betalen" zijn actueel en worden berekend naast de orderkosten.
De juiste verzendoptie voor je bestelling selecteer je in het menu "Verzenden en Betalen" en de passende verzendkosten verschijnen in beeld.
We gaan ervan uit dat met een stukje logisch denken deze door de klant zelf gekozen kan worden.
Selecteer je een onjuiste verzendoptie (een fles olie past echt niet door de brievenbus) dan zullen we de extra verzendkosten aan je in rekening moeten brengen.
Daarnaast zijn we in dit geval genoodzaakt tevens administratiekosten in rekening te brengen voor de extra handelingen die wij moeten uitvoeren.

De klant die in de webshop niet passende verzendkosten selecteert doen wij een aanvullende factuur toekomen voor de passende verzendoptie (vermeerderd met administratiekosten).
Besluit de klant de order niet (meer) te willen ontvangen dan zijn wij gerechtigd de werkelijke kosten van het betalingsverkeer in rekening te brengen (vermeerdert met administratiekosten) en dit in mindering te brengen op het te crediteren bedrag. 

9. Retouren
Goederen kunnen alleen worden teruggenomen in overleg met Kreidler Service.
zie punt 4.1 Aanvullende webshopvoorwaarden.
Goederen dienen, ongebruikt en deugdelijk verpakt, te worden geretourneerd naar:

Kreidler Service Nederland
Tureluur 4
9843GK  Grijpskerk 

- Mocht blijken dat geretourneerde goederen gemonteerd danwel gebruikt zijn dan zullen we het te crediteren bedrag met een substantieel percentage verminderen.
- Electrische- en elektronische delen en tuningsonderdelen zijn evenals speciaal voor u gemaakte delen, uitgesloten van retourneren.

10. Levertijd
10.1 Zie punt 2
10.2 Als regel wordt uit voorraad geleverd, tussentijdse verkoop voorbehouden. Verzending vindt plaats vanuit de vestiging te Grijpskerk.
10.3 Bestellingen zullen, na ontvangst van de betaling, binnen drie tot vijf werkdagen worden verzonden conform adresgegevens vermeld op de order. Werkdagen waarop KreidlerService gesloten is zijn hiervan uitgesloten.

11. Auteursrecht 

Het Auteursrecht op alle in de Webshop en Sociale Media gebruikte beeldmateriaal is strikt voorbehouden aan Kreidler Service Nederland & Kreidler Service Grijpskerk (tenzij anders vermeld). Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan foto's van deze website te gebruiken in drukwerk van welke aard dan ook, in video-opnames, in blogs/vlogs, op sociale media of in/op welke ander vorm van publicatie dan ook. Mocht blijken dat ons beeldmateriaal in welke zin dan ook word gebruikt dan zijn we gerechtigd daarvoor kosten in rekening te brengen.

Kreidler Service
Tureluur 4
9843GK Grijpskerk
Telefoon: 06 26548317
Fax: 0847 - 171995

E-mail: info@kreidlerservice.nl
Ingeschreven bij de KvK onder nr: 02082712

BIC: KNABNL2H  IBAN: NL28KNAB0416120962

Facebook